Prohlídka systému WAK SIP (obrazový průvodce)

  1 2 3 4 5 6 7  
Úvod

Prohlídka systému WAK SIP

Zobrazení výsledků vybrané simulační složky v tabulce.

1 / 7
×Z hlavní obrazovky aplikace vybereme ze seznamu požadovaný obchodní model, např. Elektro produkty (1). Na kartě modelu zvolíme záložku Specifikace simulace (2).
2 / 7
×Pod záložkou Simulace OM se zobrazí formulář Simulace ziskovovosti prodeje.
3 / 7
×Před samotným zobrazením výsledků simulace můžeme provést přepočet dle aktuálně nastavených dat, pomocí tlačítka Přepočítat.
4 / 7
×Pro zobrazení výsledků simulace klikneme na tlačítko Výsledky simulace.
5 / 7
×Na nově otevřené kartě Přehledy obchodního modelu vybereme z rolovací nabídky Přehledy volbu Výsledky simulace.
6 / 7
×V sekci zobrazující podmínky zobrazení výsledků simulace můžeme definovat parametry, které mají omezit rozsah zobrazených dat. Pomocí rolovací nabídky Simulační složka vybereme složku, jejíž hodnoty hodláme zobrazit, např. složku ukazatele EVA - KČ (ekonomická přidaná hodnota). Pro co nepřesnější zobrazení požadovaných dat, můžeme využít kombinaci zobrazených parametrů.
7 / 7
×Kliknutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí seznam výsledků pro vybranou simulační složku.
Závěr

Zákaznická podpora systému WAK SIP

Tel: +420 251 612 552 | Po – Pá | 8 – 17 hod
sip.waksystem@waksystem.cz

Další ukázky k systému zde


  1 2 3 4 5 6 7